Referenční projekty

Objednatel: Helika a.s.

 • Místo realizace: Praha - Žižkov
 • Rok: 2011
 • Typ služby: Mapy a mapové podklady
 • Popis: Ukázka polohopisného a výškopisného zaměření cca 400m komunikace v k.ú. Žižkov. Součástí zakázky je detailní 3D model, zákres inženýrských sítí a určení výšek střech přilehlých baráků.

Objednatel: ČVUT v Praze

 • Místo realizace: Zakho - Irák
 • Rok: 2009
 • Typ služby: Fotogrammetrie
 • Popis: Ve spolupráci s fakultou stavební ČVUT v Praze jsme se podíleli na tvorbě reálného 3D modelu v Zakho ( Irák ). Most byl vyhodnocen pomocí průsekove fotogrammetrie. Součástí projektu byl krom 3D modelu také drárový model se zákresem všech kamenů a spárořezy.

Objednatel: Nadace Aleny a Luďka Munzarových

Objednatel: FG Reality

 • Místo realizace: Panenské Břežany
 • Rok: 2009
 • Typ služby: Katastr nemovitostí
 • Popis: Ukázka geometrického plánu na rozdělení pozemku v k.ú. Břežany u Lešan. Součástí projektu byl návrh parcelace a vytyčení nově navržených parcel.

Objednatel: Eurovia a.s.

 • Místo realizace: Praha
 • Rok: 2009
 • Typ služby: Inženýrská a stavební geodézie
 • Popis: Naše kancelář ve spolupráci s firmou GPK s.r.o. zajištovala komplexní geodetické služby při výstavbě nového železničního koridoru "Nové spojeni".

Objednatel: D-Plus s.r.o.

 • Místo realizace: Praha - Radotín
 • Rok: 2011
 • Typ služby: Mapy a mapové podklady
 • Popis: Ukázka polohopisného a výškopisného zaměření lokality v k.ú. Radotín. Součástí projektu je zákres inženýrských sítí a 3D model terénu.
Začátek | Předchozí | Další | Konec | Celkem [20]