D-Plus s.r.o. - Referenční projekty

Objednatel: D-Plus s.r.o.

Ukázka polohopisného a výškopisného zaměření lokality v k.ú. Radotín.

Součástí projektu je zákres inženýrských sítí a 3D model terénu.

Podrobné nákresy

zpět na všechny projekty