Homostudio s.r.o. - Referenční projekty

Objednatel: Homostudio s.r.o.

Ukázka polohopisného a výškopisného zaměření lokality v k.ú. Křeslice. Součástí projektu zákres KN a 3D model terénu.

Podrobné nákresy

zpět na všechny projekty