Inženýrská a stavební geodézie

Investiční výstavba

 • Vytyčovací sítě staveb a jiné účelové geodetické sítě
 • Mapové podklady pro projekty staveb a terénních úprav (polohopis a výškopis)
 • Vytyčení objektů staveb a vytyčení terénních úprav
 • Kontrolní měření objektů staveb a terénních úprav
 • Geodetická dokumentace skutečného provedení staveb
 • Pasport budov, a stavební zaměření staveb
 • Zaměření a geodetická dokumentace inženýrských sítí
 • Stavební dokumentace budov - stavební plány
 • Určení kubatury hmoty (skládek, projektovaných náspů a výkopů apod.)
 • Prostorová (3D) geodetická dokumentace staveb

Rodinné domy a obdobné jednoduché stavby

 • Mapové podklady pro projekty rodinných domů (polohopis a výškopis)
 • Vytyčení stavby rodinného domu - vyznačení půdorysu budoucí stavby v terénu
 • Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby
 • Zaměření a geodetická dokumentace přípojek inženýrských sítí k rodinným domům nebo jiným budovám - vodovodní, kanalizační, plynové, elektrické přípojky
 • Stavební dokumentace budov - stavební plány
 • Pasport budov, a stavební zaměření