Ing. Dušan Višvarda - Referenční projekty

Objednatel: Ing. Dušan Višvarda

Ukázka polohopisného a výškopisného zaměření lokality v k.ú. Jesenice pro Prahu.

Součástí projektu je zákres KN a 3D model terénu.

Podrobné nákresy

zpět na všechny projekty