FG Reality - Referenční projekty

Objednatel: FG Reality

Ukázka geometrického plánu na rozdělení pozemku v k.ú. Břežany u Lešan. Součástí projektu byl návrh parcelace a vytyčení nově navržených parcel. Na doporučení naší kanceláře bylo sepsáno souhlasné prohlášeni vlastníků.

Podrobné nákresy

zpět na všechny projekty