Jan Rabiška - Referenční projekty

Objednatel: Jan Rabiška

Ukázka polohopisného a výškopisného zaměření lokality v k.ú. Středokluky.  Součástí projektu je zákres KN a 3D model terénu.

Podrobné nákresy

zpět na všechny projekty