Helika a.s. - Referenční projekty

Objednatel: Helika a.s.

Ukázka polohopisného a výškopisného zaměření lokality v k.ú. Kbely. Jedná se o cca 1km silnice a 5ha přilehlého pole. Součástí projektu je zákres inženýrských sítí a 3D model terénu.

Podrobné nákresy

zpět na všechny projekty