GPK s.r.o - Referenční projekty

Objednatel: GPK s.r.o

Ukázka geometrického plánu na rozdělení pozemku v k.ú. Čeperka. Součástí této parcelace bylo vytyčení jednotlivých parcel a celkového obvodu. Také bylo sepsáno souhlasné prohlášení vlastníků dotčených parcel.

Podrobné nákresy

zpět na všechny projekty