APIS s.r.o - Referenční projekty

Objednatel: APIS s.r.o

Ukázka geometrického plánu na rozdělení pozemku, z důvodu rekonstrukce a rozšíření komunikace v k.ú. Libenice. Krom oddělení pozemku byl pozemek vytyčen, a sepsáno souhlasné prohlášení vlastníků.

Podrobné nákresy

zpět na všechny projekty