Nadace Aleny a Luďka Munzarových - Referenční projekty

Objednatel: Nadace Aleny a Luďka Munzarových

V roce 2013 jsme byly požádáni o kompletní zaměřění budovy v ulici Korunní v Praze 2. Součástí zaměření byly půdorysy všech podlaží, pohledy na fasády a polohopisné a výškopisné zaměření blízkého okolí. 

Podrobné nákresy

zpět na všechny projekty