FG Reality - Referenční projekty

Objednatel: FG Reality

Ukázka vyhotovení geometrického plánu na průběh věcného břemene v k.ú. Břežany u Lešan. Součástí projektu byl také návrh parcelace zbylých pozemků, a zaměření vodovodních a kanalizačních přípojek.

Podrobné nákresy

zpět na všechny projekty