Helika a.s. - Referenční projekty

Objednatel: Helika a.s.

Ukázka polohopisného a výškopisného zaměření cca 400m komunikace v k.ú. Žižkov. Součástí zakázky je detailní 3D model, zákres inženýrských sítí a určení výšek střech přilehlých baráků.

Podrobné nákresy

zpět na všechny projekty