Fotogrammetrie

  • Tvorba fotoplánů
  • Zaměření fasád metodou pozemní fotogrammetrie
  • Prostorové zaměření objektů pomocí průsekové fotogrammetrie
  • Tvorba 3D modelů a vizualizace