Katastr nemovitostí

  • Geometrické plány
  • Vytyčování hranic pozemků
  • Prohlášení vlastníka budovy
  • Dokumentace podlahových ploch jednotek včetně schema budovy pro prohlášení vlastníka budovy
  • Smlouvy a dohody o nemovitostech, žádosti a návrhy k nemovitostem
  • Zhuštění sítě bodů PBPP